Het verhaal van het Huis van Alijn

Museum het Huis van Alijn is gehuisvest in een voormalig godshuis, dat in 1363 werd gesticht als teken van de verzoening na een jarenlange bloedvete tussen twee Gentse patriciërsfamilies, de Rijms en de Alijns. Deze geschiedenis is bewerkt tot een verhaal voor kinderen, door mij van illustraties voorzien.

In opdracht van Huis van Alijn.

______
Museum the House of Alijn is housed in a former almshouse, founded in 1363 as a sign of reconciliation after years of blood feud between two Ghent patrician families, the Rijms and the Alijns. This story has been edited into a story for children, with illustrations by me.

Commissioned by Huis van Alijn.