Knollenland

Knollenland
linosnede
120 x 80 cm
oplage van 4

2. Detail
3. Het werk tentoongesteld.
4+5. De eerste proefdrukken werden met een stoomwals gedrukt, tijdens het evenement DRUK OP STRAAT, van museum MIAT in Gent.

______
Knollenland
linocut
120 x 80 cm
edition of 4

2. Detail
3. The work exhibited.
4+5. The first proofs of this linocut were printed with a steamroller, during the DRUK OP STRAAT event, at museum MIAT in Ghent.